Jan 2020 Hyundai Tucson 1.6 GDi SE Nav 5dr 2WD

2020 REG NEW MODEL TUCSON SE NAV ONLY £17,485

Jan 2020 Hyundai Tucson 1.6 GDi SE Nav 5dr 2WD

2020 REG NEW MODEL TUCSON SE NAV ONLY £17,485

Retail: £17,485

£17,485

Retail: £18,195

£18,195

Retail: £18,195

£18,195

Retail: £23,995

£23,995

Retail: £23,995

£23,995

Retail: £24,995

£24,995

Retail: £26,995

£26,995