Retail: £1,395

£1,395

Retail: £1,450

£1,450

Retail: £4,195

£4,195

Retail: £4,995

£4,995

Retail: £5,195

£5,195

Retail: £5,295

£5,295

Retail: £5,500

£5,500

Retail: £5,795

£5,795

Retail: £5,895

£5,895

Retail: £5,895

£5,895

Retail: £6,495

£6,495

Retail: £6,495

£6,495

Retail: £6,595

£6,595

Retail: £6,750

£6,750

Jun 2018 Ducati Monster

Ducati monster 797

Jun 2018 Ducati Monster

Ducati monster 797

Retail: £6,895

£6,895

Retail: £6,995 £7,195

£6,995 £7,195

Retail: £7,500

£7,500

Retail: £7,500

£7,500

Retail: £7,750

£7,750

Retail: £8,750

£8,750