Retail: £1,250

£1,250

Retail: £1,500 + VAT

£1,500 + VAT

Retail: £9,250

£9,250

1982 Ford 8200 4WD

Ford 8200 4WD

1982 Ford 8200 4WD

Ford 8200 4WD

Retail: £12,950

£12,950

Retail: £13,500 + VAT

£13,500 + VAT

Retail: £15,500 £16,950 + VAT

£15,500 £16,950 + VAT

2002 Manitou MT1330SL

Manitou MT1330 SL 13m reach

2002 Manitou MT1330SL

Manitou MT1330 SL 13m reach

Retail: £17,750

£17,750

2007 Manitou MT 1233 S Turbo

2007 Manitou MT 1235 S

2007 Manitou MT 1233 S Turbo

2007 Manitou MT 1235 S

Retail: £19,950

£19,950

Retail: £29,750

£29,750