Retail: £3,775

£3,775

** 2. 0 CDTI ELITE ** FULL BLACK LEATHER **

** 2. 0 CDTI ELITE ** FULL BLACK LEATHER **

Retail: £4,375

£4,375

** 1. 4 TDCI ** 5 DOOR ** 86305 MILES **

** 1. 4 TDCI ** 5 DOOR ** 86305 MILES **

Retail: £4,675

£4,675

** ZETEC S ** GLEAMING BLACK ** ONLY 76735 MILES **

** ZETEC S ** GLEAMING BLACK ** ONLY 76735 MILES **

Retail: £4,875

£4,875

** 3 SEATS ** SIDE DOOR ** PSVd NOVEMBER 2023 **

** 3 SEATS ** SIDE DOOR ** PSVd NOVEMBER 2023 **

Retail: £4,975 + VAT

£4,975 + VAT

** 1. 4 DESIGN ** 5 DOOR **

** 1. 4 DESIGN ** 5 DOOR **

Retail: £4,990

£4,990

Retail: £5,275

£5,275

Retail: £5,375

£5,375

** 1. 4 HDI ALLURE** 3 DOOR** GLEAMING WHITE ** 82144 MILES**

** 1. 4 HDI ALLURE** 3 DOOR** GLEAMING WHITE ** 82144 MILES**

Retail: £5,375

£5,375

** ONLY 50594 MILES ** FULL SERVICE HISTORY **

** ONLY 50594 MILES ** FULL SERVICE HISTORY **

Retail: £5,475

£5,475

** 1. 2 5 DOOR ** GLEAMING WHITE ** ONLY 71882 M ILES **

** 1. 2 5 DOOR ** GLEAMING WHITE ** ONLY 71882 M ILES **

Retail: £5,590

£5,590

** 2. 0 CDTI SRI ** ONLY 66659 MILES **

** 2. 0 CDTI SRI ** ONLY 66659 MILES **

Retail: £5,775

£5,775

** ONLY 74126 MILES ** FULL HISTORY** MOTd NOVEMBER 2023 **

** ONLY 74126 MILES ** FULL HISTORY** MOTd NOVEMBER 2023 **

Retail: £5,875

£5,875

** 1. 6 ONE D ** PEPPER PACK ** ONLY 78947 MILES **

** 1. 6 ONE D ** PEPPER PACK ** ONLY 78947 MILES **

Retail: £5,975

£5,975

** ONLY 50960 MILES **

** ONLY 50960 MILES **

Retail: £5,975

£5,975

** 1. 6 TDI SE GREENLINE II ** SERVICE HISTORY **

** 1. 6 TDI SE GREENLINE II ** SERVICE HISTORY **

Retail: £5,975

£5,975

** SAT NAV ** REVERSING CAMERA ** FULL HISTORY **

** SAT NAV ** REVERSING CAMERA ** FULL HISTORY **

Retail: £5,990

£5,990

**£ 130 DEPOSIT £ 130 PER MONTH**

**£ 130 DEPOSIT £ 130 PER MONTH**

Retail: £6,250

£6,250

** 1. 4 EXCITE 5 DOOR ** ONLY 30970 MILES **

** 1. 4 EXCITE 5 DOOR ** ONLY 30970 MILES **

Retail: £6,750

£6,750

Retail: £6,750

£6,750